INFORMACJE o FIRMIE

Zakład Usług Energetycznych ""epeKoks" Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność w 2003 r. Firma przeszła ewolucję od kontynuatora Oddziału Utrzymania Ruchu Energetycznego Zakładów Koksowniczych "Wałbrzych" S.A. do integratora kompleksowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, elektryki oraz automatyki kontrolno-pomiarowej.

Z dniem 22 grudnia 2009 roku nastąpiło połączenie Zakładu Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o. z Zakładem Usług Technicznych "TechKoks" Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego 9, i Zakładem Usług Remontowo - Montażowych "Koksomet" Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego 9, poprzez przejęcie całego majątku Spółek ZUT "TechKoks" Sp. z o. o. i ZUR-M "Koksomet" Sp. z o. o. przez Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.

OFERTA FIRMY
Obecnie spółka liczy przeszło 110 osób i zakresem działalnosci obejmuje kopleksowe realizacje w dziedzinie energetyki, elektryki oraz automatyki kontrolno-pomiarowej, realizacje projektów związanych remontami urzadzeń przemysłowych, prefabrykacją i montażem konstrukcji stalowych, rurociągów przemysłowych.

Firma dysponuje szerokim parkiem maszynowym.

Zapraszamy do współpracy

Zakład Usług Energetycznych "epeKoks" Sp. z o.o.
58-305 Wałbrzych, ul. Kosteckiego 9
tel.: +48 74 842 33 32
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27
e-mail: sekretariat@epekoks.com.pl

tel.: +48 74 848 66 47- Wydz. Energetyczny
fax: +48 74 848 69 11- Wydz. Energetyczny
tel.: +48 74 848 65 26- Wydz. Mechaniczny /
  Zaopatrzenie
fax: +48 74 848 65 26 wew. 27- Wydz. Mechaniczny /
  Zaopatrzenie

NIP 886-26-93-850
REGON 891453970
KRS 0000148487 Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego EKD 3162
Wysokość kapitału
zakładowego 5 070 000,00 PLN

- Zarząd:

Tadeusz Zygmunt - Prezes Zarządu

- Rada Nadzorcza:

Joanna Frondziak Kowalska
Przewodnicząca Rady Nazdorczej

Andrzej Mucha
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wojciech Frank
Sekretarz Rady Nadzorczej

- certyfikaty

Certyfikat Nr CSJ/902/2015 poświadczający wdrożenie oraz stosowanie systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Nr CSJ/902/2014 poświadczający wdrożenie oraz stosowanie systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Nr Cc1526590066
Licencja Certyfikowanego Instalatora KRONE Premis NET

2015

Certyfikat Nr D-U-N-S: 367440885
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2015 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska.

2014

Certyfikat Nr D-U-N-S: 367440885
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2014 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska.

2013

Certyfikat Nr D-U-N-S: 367440885
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2013 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska.

2012

Certyfikat Nr D-U-N-S: 367440885
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2012 według D&B Poland z Grupy Bisnode Polska.

Pracownicy naszej firmy posiadają cały szereg certyfikatów osobistych i szkoleń specjalistycznych uprawniających ich do wykonywania zadań zawodowych.

- referencje

Referencje wystawione przez
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze

 

Referencje wystawione przez
Geoteriama Pyrzyce Spółka z o.o.

 

- uprawnienia

Uprawnienia UDT do napraw urządzeń ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych - Decyzja nr UC-26-54-N/2-14 z dnia 13.06.2014r.

- zaplecze techniczne

Posiadamy bogate zaplecze techniczne, w tym:
- termowizję pozwalającą na nieingerencyjne wykrywanie w urządzeniach i innych obiektach zwiększonej rezystencji złącz elektrycznych stanów izolacji cieplnej,
- wymuszalnik prądowy do zasilania układów elektrycznych przeznaczony do zasilania prądem zmiennym urządzeń wymagających sprawdzenia i regulacji układów zależnych od wartości przepływającego prądu,
- wymuszalnik prądu stałego do wymuszania prądu stałego w niskonapięciowych obwodach elektrycznych, wykonania rezystencji styków wysokiego napięcia, odłączników, połączeń szynowych, wysokoprądowych połączeń elektrycznych metodą pomiarów spadku napięcia.

- aktualności

  1. Prowadzimy dozór i eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, bieżących napraw, prac kontrolno pomiarowych sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych.
  2. Świadczymy szeroki zakres usług napraw i remontów wózków widłowych z mechanicznym urządzeniem podnoszącym. Wykonujemy naprawy główne i bieżące wózków widłowych z mechanicznym urządzeniem podnoszącym, a także zajmujemy się dokumentacją związaną z rejestracją wózków w Urzędzie Dozoru Technicznego.
  3. Sprzedajemy energię przy różnych poziomach napięć (20kV, 3 kV, 500V, 400V) w Wałbrzychu przy ul. Beethovena.